a Hoch auf’n Rock’n’Roll & die coolen Hådern


Zwa und zwa des is vier 

coole Hadern, Coole Hadern Combo

Und vier san a mia

coole Hadern Coole Hadern Combo

A wann uns a no kana kennt

mia rock’n bis die Bühne brennt

coole Hadern, Coole Hadern Combo

Wer kummt aus da Steiermoark 

coole Hadern, Coole Hadern Combo

Wer is‘ schön, is‘ jo oarg

coole Hadern, Coole Hadern Combo

A wann uns a no kana kennt

wiar rock’n bis die Bude brennt

coole Hadern, Coole Hadern Combo

Zwa und zwa is immano vier 

coole Hadern, Coole Hadern Combo

Und mia rocken immano hier

coole Hadern, Coole Hadern Combo

A-jeda der uns kennt der wass‘

`s rock’n mocht uns riesen Spaß

coole Hadern, Coole Hadern Combo

A wann uns a no kana kennt,
mia san echt voll prominent